Očitanje brojila potrošnje vode za ožujak 2020. godine.

ocitanje_brojila

Zbog novonastale situacije vezane uz epidemiju COVID-19 obavještavamo sve korisnike naših usluga kako će radnici Vodovoda Novska d.o.o. od petka 27. ožujka 2020. godine započeti redovni mjesečni popis – očitanje brojila potrošnje vode za mjesec ožujak 2020. godine.

Molimo korisnike naših usluga čije brojilo nije dostupno za očitanje, odnosno smješteno je unutar stambenog objekta, da do 1. travnja 2020. godine dostave podatke o potrošnji. Stanje brojila moguće je javiti telefonom na broj 044/ 600 454 svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili e-poštom na info@vodovod-novska.hr.

Korisnicima koji ne dostave stanje brojila za mjesec ožujak potrošnja će biti obračunata prema količini iz prethodnog mjeseca.

I dalje ćemo pratiti situaciju te postupati prema preporukama nadležnih službi, a sve s ciljem zaštite zdravlja korisnika naših usluga.

O nama

Trgovačko društvo s devetnaest zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi pružanjem vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda.

Kontaktirajte nas

Vodovod Novska d.o.o.

Adresa

Poslovna zona Novska
Ulica Bogoslava Ljevačića 7
44 330 Novska

POGLEDAJ NA MAPI

Vodovod Novska - Lokacija

Sva prava pridržana © 2020 Vodovod Novska
Izradu web stranice sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda