Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Vodovod Novska d.o.o. objavljuje Izjavu o pristupačnosti

Općenito

Vodovod Novska d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Vodovod Novska d.o.o. koje se nalazi na adresi http://www.vodovod-novska.hr

Status usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.vodovod-novska.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.

Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a), Vodovod Novska d.o.o. se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Omogućavanje izbornika pristupačno Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti

Vodovod Novska d.o.o. će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 11. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Vodovod Novska d.o.o..

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020.

Vodovod Novska d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Vodovod Novska d.o.o..

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Vodovoda Novska d.o.o. želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Vodovoda Novska d.o.o. putem e-mail adrese vinko.kvocic@vodovod-novska.hr

Pri tome navedite sljedeće podatke:

• vaše ime i e-mail adresu

• adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,

• oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena iz izvornog Office dokumenta).


Vodovod Novska d.o.o. će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ako na internetskim stranicama Vodovoda Novska d.o.o. uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Vodovoda Novska d.o.o. putem e-mail adrese vinko.kvocic@vodovod-novska.hr

Pri tome navedite sljedeće podatke:

• vaše ime i e-mail adresu

• adresu (URL) stranice ili dokumenta koji sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,

• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Vodovod Novska d.o.o. će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Vodovod Novska d.o.o. na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske (https://www.pristupinfo.hr/kontakt/)