Javna nabava

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu s člankom 80. stavkom 2 točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Vodovod Novska d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Izjave o nepostojanju sukoba interesa ČELNIK i članovi NO

Jednostavna nabava – opći akt

Prethodno savjetovanje sa svim gospodarskim subjektima – Poziv na savjetovanje

Dokumentacija o nabavi – Izgradnja kanalizacije

Troškovnik – Izgradnja kanalizacije

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Plan nabave za 2020. godinu