28.09.2021.

Direktor Filipović gost emisije „Tema dana“

Radovi koji se provode u sklopu Aglomeracije Novska dobro napreduju. U Bročicama su radovi završeni a na drugim lokacijama radovi traju. Detalje o aktualnim radovima na pojedinim dionicama možete poslušati u emisiji "Tema dana" Radio postaje Novska u kojoj je 21. rujna gostovao Mario Filipović, direktor Vodovoda Novska.

Poslušajte:

OSNOVNE INFORMACIJE

KORISNIK:
Vodovod Novska d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
123.631.284,60 kn

EU SUFINANCIRANJE:
70.105.921,45 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE:
2018. – 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda