05.07.2022.

Dosadašnji napredak radova – lipanj 2022.

Na projektnoj aktivnosti Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Novske do lipnja je položeno i spojeno je 8.457,72 metara cjevovoda te je izvedeno 5 crpnih stanica.

U tri od navedenih 5 ugrađena je i strojarska oprema a u tijeku su radovi na iskopu i polaganju pet gravitacijskih cjevovoda. Izvedeno je i bušenje ispod željezničke pruge te ispod državne ceste, kao i projektom predviđena oba kišna preljeva. Na terenu radove izvode četiri ekipe koje su izvele 144 kućna priključka pa su građevinski radovi vezani uz ovu projektnu dionicu na 90 % dovršenosti.

Aktivnost Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe grada Novske također dobro napreduje te položeno gotovo svih 13 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda. U tijeku je prespajanje dva cjevovoda te se uređuju pješačke staze i pripremaju za asfaltiranje. U sklopu ove aktivnosti dosad je izvedeno čak 17 bušenja ispod prometnica te 323 kućna priključka te je izvedeno prespajanje na sedam cjevovoda. U tijeku su pripreme za tlačne probe na pet cjevovoda. Građevinski radovi za ovu dionicu premašili su 99 % dovršenosti.

Vezano uz Sustav odvodnje naselja istočnog dijela grada Novske položeni su i spojeni svi cjevovodi te je dosad izveden 661 kućni priključak. Postavljeno je i opremljeno svih sedam crpnih stanica a trenutno tri ekipe na terenu izvode radove vezane uz izradu kućnih priključaka, sanaciju trasa, izradu rasteretnih prstenova i montažu poklopaca okana. U skorom periodu očekuje i tehnički pregled ove dionice.

Podsjetimo, za Sustav odvodnje naselja Bročice, koji je prvi završeni segment u sklopu provedbe projekta Aglomeracije, sredinom siječnja ove godine izvršen je tehnički pregled sustava te je 26. siječnja izdana i uporabna dozvola.

Vezano uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Novska) predan je zahtjev za građevinskom dozvolom koja se uskoro očekuje, kao i odobrenje i nabava potrebne opreme.