20.07.2021.

Dosadašnji napredak radova na Aglomeraciji

Odgovarajući na pitanja gradskih vijećnika, Mario Filipović, direktor Vodovoda Novska, izjavio je kako radovi na Aglomeraciji dobro napreduju iako će provedba projekta vjerojatno biti prolongirana za 4 do 5 mjeseci.

Od ukupno 42 kilometra kanalizacijske mreže, koja se gradi i rekonstruira kroz ovaj projekt, dosad je položeno 29 kilometara cjevovoda. Vezano uz vodoopskrbu, od 13 kilometara položeno je nešto više od 7,5 kilometara cjevovoda a što se tiče izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Bročicama, izabrani izvođač krenuo je s istražnim radovima te je u tijeku izrada idejnog projekta. Radovi na gradnji UPOV-a trebali bi započeti u rujnu ove godine a rok za dovršetak je rujan 2023. godine.