05.05.2020.

Intenziviranje radova na Aglomeraciji

Radi sprečavanja širenja epidemije korona virusa, radovi na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska“, koji su prije više od mjesec dana započeli u Ribičkoj ulici u Bročicama, bili su otežani, no radovi su nastavljeni te se pripremaju i aktivnosti na drugim trasama.

“Sami radovi krenuli su 18. ožujka, a zbog situacije uslijed korona virusa, na koju nismo mogli utjecati, imali smo kraći zastoj od nešto više od dva tjedna. No, radovi su nastavljeni i to u punom obimu što znači da je trenutno na terenu pet građevinskih ekipa na pet lokacija. Rok od 650 dana, koliko smo predvidjeli za izvedbu radova, bit će prolongiran, a koliko točno to trenutno ne možemo znati. Možemo samo naglasiti da će naši građani biti pravovremeno obaviješteni“, izjavio je prilikom obilaska gradilišta direktor Vodovoda Novska, Mario Filipović te dodao kako su započele pripreme za radove na drugim trasama.

Geodetskim mjerenjima te ostalim nužnim obilježavanjima započeli su radovi na budućoj trasi kanalizacijske odvodnje. Riječ je o pripremama za radove koji se spremaju na trasi od Staroga Grabovca, koja prolazi kroz naselja Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik i obuhvaća dio naselja Rajić. Od ukupno 42 kilometra odvodnje u Novskoj i Bročicama, 23 kilometra prolazit će kroz naselja istočnog dijela Novske.