12.09.2022.

Napredak radova – kolovoz 2022.

U sklopu provedbe projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Novska“ tijekom kolovoza realizirane su sljedeće projektne aktivnosti:

 1. Radovi na odvodnji u gradu Novska
 • Sanacije prekopa cesta duž trase izvedenih kanala
 • Asfaltiranje/betoniranje prilaza kućama duž trase izvedenih kanala
 • CCTV snimanje cjevovoda i ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda
 • Uređenje trasa izvedenih kanala
 • Dovršeni svi elektro radovi i ispitivanja crpnih stanica (ukupno 5 crpnih stanica)

 

 1. Radovi na odvodnji – Novska istok
 • Uređenje trasa izvedenih kanala
 • Asfaltiranje/betoniranje prilaza kućama duž trase izvedenih kanala
 • Geodetsko snimanje kanala
 • Montaža poklopaca revizijskih okana južnih kanala
 • CCTV snimanje cjevovoda i ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda

 

 1. Radovi na vodoopskrbnoj mreži u gradu Novska
 • Izvršena tlačna proba cjevovoda u Radničkoj te cjevovoda u užem centru Novske (Trg Luke Ilića Oriovčanina, Crkvena i Trg Đure Szabe)
 • Prespajanje kućnih priključaka u Radničkoj ulici
 • Prespajanje cjevovoda iz bočnih ulica na nove cjevovode
 • Izrada dva vodomjerna okna (Jelačićeva i Zvonimirova ulica) te ugradnja opreme u okna
 • Geodetsko snimanje kanala i kućnih priključaka
 • Dovršeno asfaltiranje pješačke staze u Osječkoj ulici i asfaltirano cca 50 % pješačke staze u Zagrebačkoj ulici
 • Kolnik Radićeve i Zajčeve pripremljen za asfaltiranje
 • Asfaltiranje/betoniranje prilaza kućama duž trase izvedenih cjevovoda
 • Uređenje trasa izvedenih cjevovoda

 

Izrada vodomjernog okna na križanju Ulice kralja Zvonimira i Osječke

Početak asfaltiranja Zagrebačke ulice

 

Prespajanje postojećeg vodovoda iz Dalmatinske ulice na novi vodovod u Radničkoj ulici