02.05.2022.

Napredak radova – ožujak 2022.

Tijekom ožujka su nastavljeni radovi u sklopu provedbe projekta pa je tako u samom gradu Novska izvođeno iskapanje i polaganje cjevovoda velikih profila cijevi na tri kanala, kao i betoniranje poklopaca revizijskih okana dovršenih kanala, CCTV snimanje te uređenje trase dovršenih kanala.

Dovršena su sva bušenja ispod prometnica, kao i postavljanje posljednje od pet crpnih stanica koja će se u narednom razdoblju opremiti strojarskom i elektro-opremom. Ujedno, dovršen je i sifonski prolaz ispod vodotoka Brestača te jedan kišni preljev.

Od ukupne kanalizacijske mreže u gradu preostalo je izvesti otprilike još 3 posto ukupne dužine cjevovoda a što se tiče vodovodne mreže, položeni su svi cjevovodi te je izveden sifonski prolaz ispod potoka Novska. U tijeku je ispitivanje i spajanje kućnih priključaka na manjem dijelu vodovodne mreže a traju i radovi na prespajanju ulica na kojima nisu rekonstruirani vodovodi na nove cjevovode te priprema za asfaltiranje pješačkih staza u Zagrebačkoj ulici i Ulici kralja Tomislava.

Na području provedbe Novska istok, završeni su svi kućni priključci te se provode CCTV snimanja i ispitivanja vodonepropusnosti kanala, geodetska snimanja i montaža poklopaca revizijskih okana južnih kanala. Na izvedenim kanalima u tijeku je uređenje trasa, odnosno mostova i prilaza kućama te se u skorom periodu očekuje i tehnički pregled ove dionice.

Vezano uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Novska) predan je zahtjev za građevinskom dozvolom koja se uskoro očekuje, kao i odobrenje i nabava potrebne opreme.