15.02.2022.

Napredak radova – siječanj 2022.

Tijekom siječnja su nastavljeni radovi u sklopu provedbe projekta, a koji se tiču izgradnje i sanacije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te je sada od ukupno cca 53 kilometara cijevi, položeno gotovo 51 kilometar odnosno izvedeno je oko 95 % radova. U sklopu ove aktivnosti u narednom razdoblju ostaje za izvesti i radove na (pre)spajanjima kućnih priključaka te završni radovi.

Konkretnije vezano za radove na odvodnji, na području provedbe Novska istok, nakon što su postavljeni svi cjevovodi, u tijeku je izrada kućnih priključaka te ispitivanje vodonepropusnosti.

U samom gradu Novska trenutno se provodi glavnina radova na projektu kako u segmentu odvodnje, tako i u segmentu vodoopskrbe. Vezano uz odvodnju, do sad je položeno oko 65 % svih planiranih cjevovoda, odnosno od ukupno 8 km, položeno je oko 5,5 km cjevovoda. Situacija sa vodovodnom mrežom još je bolja te je položena gotovo cjelokupna trasa, odnosno preostale su još određene sitnije dionice. Ujedno započela je i druga faza izrade i postavljanja kućnih priključaka za vodoopskrbnu mrežu dok je prva faza pred završetkom te se očekuje skoro asfaltiranje i završno uređenje uključenih dionica.

Što se tiče projektnih crpnih stanica na području grada Novske, potrebno je još postaviti jednu od ukupno pet crpnih stanica te se dodatne dvije crpne stanice u skorom roku planiraju dovršiti ugradnjom strojarske i elektro opreme.

Vezano uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, projektna dokumentacija je u završnoj fazi te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Pripremni radovi za početak samih radova očekuju se u sljedećih mjesec dana.