05.04.2022.

Napredak radova – veljača 2022.

Tijekom veljače su nastavljeni radovi u sklopu provedbe projekta, a koji se tiču izgradnje i sanacije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te je sada od ukupno cca 53 kilometara cijevi, položeno cca 52 kilometra, odnosno izvedeno je oko 98 % radova. U sklopu ove aktivnosti u narednom razdoblju ostaje za izvesti radove na (pre)spajanjima kućnih priključaka te završne radove.

Konkretnije vezano za radove na odvodnji, na području provedbe Novska istok, nakon što su postavljeni svi cjevovodi, u tijeku je izrada kućnih priključaka (dosad ih je izvedeno 537), sanacija trasa i izrada rasteretnih prstenova.

U samom gradu Novska i dalje se provodi glavnina radova na projektu kako u segmentu odvodnje, tako i u segmentu vodoopskrbe. Vezano uz vodoopskrbu, dovršavaju se radovi na ovom segmentu te je do sad izvedeno gotovo 99 % svih građevinskih radova. Ujedno nastavljena je i druga faza izrade i postavljanja kućnih priključaka za vodoopskrbnu mrežu u sklopu koje je postavljeno 50 kućnih priključaka, dok je prvoj fazi postavljeno njih 159.

U sklopu izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje na području grada Novske do sad je položeno oko 80 % svih planiranih cjevovoda, odnosno od ukupno 8 km, položeno je oko 6,3 km cjevovoda. Izvedeno je i 110 pripadajućih ključnih priključaka. Što se tiče projektnih crpnih stanica na području grada Novske, potrebno je još postaviti jednu od ukupno pet crpnih stanica te se dodatne dvije crpne stanice u skorom roku planiraju dovršiti ugradnjom strojarske i elektro opreme.

Vezano uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Novska) dostavljeni su Glavni projekt na pregled i odobrenje Inženjeru i Naručitelju kao i ETTR elaborat i plan organizacije gradilišta te se uskoro može očekivati i početak samih radova.