15.02.2021.

Pregled napretka projekta Aglomeracije Novska

Radovi na EU sufinanciranom projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska“ počeli su 18. ožujka 2020. godine u naselju Bročice gdje su radovi u završnoj fazi, a trenutačno se glavnina operative nalazi na istočnom dijelu grada, u naseljima Paklenica, Voćarica i Jazavica te u Novskoj na rekonstrukciji vodovodne mreže.

Do veljače 2021. na projektu su izvedeni sljedeći radovi:

  1. Radovi na sustavu vodoopskrbe

U sklopu rekonstrukcije sustava vodoopskrbnog sustava grada Novske dosad je položeno 4,8 kilometara cjevovoda na četiri dionice a dovršen je i kanal ukupne dužine od preko 3,3 kilometra koji se priprema za završni tehnički pregled. Izvedeno je i 177 izvoda za kućne priključke, čime je omogućeno prespajanje na rekonstruiranu vodovodnu mrežu za ova kućanstava, od čega je 91 kućanstvo već spojeno na mrežu.

  1. Radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda

Kroz projekt se rekonstruira i dograđuje sustav odvodnje otpadnih voda, kako u samom gradu Novskoj, tako i u okolnim naseljima. U istočnim naseljima grada Novske je do veljače ove godine položeno i spojeno preko 5,2 kilometara Ujedno je izvedeno 160 priprema za ključne priključke te 84 revizijskih okana a završeni su i građevinski radovi na crpnim stanicama Stari Grabovac, Paklenica 1 i 2 te Voćarica.

U Bročicama je, vezano uz odvodnju, završeno polaganje preko 9,5 kilometara cjevovoda. Izvršeni su i završni radovi, ispitivanja i snimanja kao i asfaltiranje prometnica na kojima su se izvodili radovi. Izvedene su i 272 pripreme za kućne priključke te je izgrađeno svih šest crpnih stanica u koje je ugrađena potrebna strojarska i elektro oprema.

  1. Nabava komunalne opreme

Kako bi se sve izgrađeno i rekonstruirano projektom moglo adekvatno održavati, u sklopu projekta nabavlja se i komunalna oprema ukupne vrijednosti 2,15 milijuna kuna. Dosad je isporučena oprema za inspekciju kanalizacije, akustični uređaj za traženje kvarova na vodovodu, prijenosni ultrazvučni mjerač protoka za vodovodnu mrežu, pneumatski bušač (raketa) 80 sa stupnjevanom glavom te šest vozila – traktor s kabinom, mini utovarivač, teretno vozilo nosivosti do 3,5 tona te tri vozila za prijevoz radnika i materijala.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska“ vrijedan je preko 123,6 milijuna kuna, od čega Europska unija sredstvima iz Kohezijskog fonda sufinancira projekt s više od 70 milijuna kuna. Uz navedene komponente, kroz projekt će biti izgrađen i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s najvišim stupnjem pročišćavanja. Uz značajno poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi, ovim će se projektom zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.