Preporuka Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju

OSIGURANJE ISPORUKE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

 Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (u daljnjem tekstu Stručno povjerenstvo) je na elektronskoj sjednici održanoj dana 21. lipnja 2021. g. donijelo je preporuke za proglas vode za ljudsku potrošnju na području vodoopskrbe Vodovod d.o.o., Novska zdravstveno ispravnom vodom: 

Slijedom navedenog s obzirom da je pri uzorkovanju u petak 18-6-2021 godine voda uzorkovana bila neispravna zbog povišene mutnoće i povišene masene koncentracije željeza, da poduzete popravne radnje i isprana vodoopskrbna mreža, te da su ponovljene analize za dva sporna parametra (Fe i mutnoća)  uredu  javni isporučitelji vodnih usluga Vodovod d.o.o. Novska , vodu za ljudsku potrošnju kojom opskrbljuje stanovništvo Novske može proglasiti zdravstveno ispravnom.

Preporuča se vlasnicima bazena da bazen prije punjenja vodom očiste i dezinficiraju na prikladan način, te održavaju.

Stručno povjerenstvo

U Zagrebu, 21. lipanj 2021.

 

Stručno povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju – PREPORUKA