18.07.2022.

Radovi na projektu tijekom srpnja 2022.

U sklopu provedbe projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Novska“ tijekom srpnja planirano je odvijanje sljedećih radova:

 • Radovi u gradu Novska:
 • Dovršetak iskopa započetog cjevovoda te početak iskopa na dva nova cjevovoda
 • Asfaltiranje prekopa ulica s kojima se križaju novi kanali
 • Elektro opremanje svih 5 crpnih stanica
 • CCTV snimanje kanala i ispitivanje vodonepropusnosti kanala
 • Spajanje kućnih priključaka
 • Uređenje trasa izvedenih kanala

 

 • Radovi na projektnom segmentu vodoopskrbe:
 • Dovršetak svih tlačnih proba
 • Prespajanje cca 100 kućnih priključaka u Zagrebačkoj ulici
 • Nastavak asfaltiranja pješačkih staza na dovršenim kanalima
 • Nastavak prespajanje ulica na kojima nisu rekonstruirani vodovodi na nove cjevovode

 

 • Radovi na dionici projekta Novska istok:
 • CCTV snimanje kanala i ispitivanje vodonepropusnosti kanala
 • Montaža poklopaca revizijskih okana južnih kanala
 • Geodetsko snimanje kanala
 • Puštanje u rad svih crpnih stanica