Tko smo?

Trgovačko društvo s petnaest zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi pružanjem vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda.

VODOVOD NOVSKA d.o.o.

Poslovna zona Novska,
Ulica Bogoslava Ljevačića 7
44 330 Novska

Organi društva

Članovi nadzornog odbora

Član uprave

Poslovni udjeli

Raspodjela poslovnih udjela u Društvu

Grad Novska

Općina Lipovljani