Misija i vizija

Misija društva

Misija društva je funkcioniranje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Statutom društva, a osnovna zadaća je upravljanje i održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje.

Vizija društva

Vizija Vodovoda Novska d.o.o. je unaprjeđenje kvalitete usluga u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji i time osigurati zadovoljstvo naših potrošača, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalnih zajednica u kojima djelujemo.

Cilj nam je, u suradnji s lokalnom samoupravom, sva kućanstva na području na kojem djelujemo učiniti korisnicima naših usluga.