Odluke i dokumenti

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o priključenju

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Društveni ugovor

Poslovnik o radu NO

Pravilnik jednostavne nabave