Cjenik

CJENIK JAVNE USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE:

Tarifa vodnih usluga za domaćinstva, udomiteljske objekte i Centre za socijalnu skrb određuje se kako slijedi. 
Cjenik je na snazi od 24. studenog 2021. godine.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.”

Domaćinstva

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.
Cijene ne uključuju PDV (13 %) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!

Poslovni prostori

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.
Cijene ne uključuju PDV (13 %) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!