Cjenik

CJENIK JAVNE USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE:

Cjenik je na snazi od 1. travnja 2014. godine.

Domaćinstva

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!

Poslovni prostori

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!
Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva je 60% od osnovne cijene vodne usluge.
Povlaštena cijena za socijalnu kategoriju vrijedi do količine od 3 m3/mj/član, a ostatak se naplaćuje po regularnoj cijeni za stambeni prostor.