Kako do priključka

Priključak na vodovodnu i/ili
kanalizacijsku mrežu

Za priključenje na komunalne vodne građevine (vodovodna i/ili kanalizacijska mreža) potrebno je ispuniti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, koji možete preuzeti ovdje ili u Društvu na našoj adresi. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti. Ispunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u Vodovod Novska d.o.o. na odjel vodoopskrbe i odvodnje.

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 044/600-454.
Isporučitelj (Vodovod Novska d.o.o.) na temelju uredno podnesenog zahtjeva za priključenje donosi Odluku o dozvoli priključenja ako za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Nakon izdavanja odluke o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakonski posjednik nekretnine dužan je s Isporučiteljom zaključiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Cijena priključka

Cijena priključaka ovisi o cijeni materijala i rada potrebnog za izvođenje priključka. Ova je cijena različita za svaki priključak i zavisi o posebnosti svakog pojedinog priključka, kao što su udaljenost cjevovoda od objekta, o promjeru i vrsti cijevi, bušenju ispod prometnica ili drugih zapreka koje poskupljuju i produžuju posao.
Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima.

VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK - Načini plaćanja

15% popusta za plaćanje odjednom

10% popusta za plaćanje na 12 jednakih rata

0% popusta za plaćanje na 24 i/ili 36 jednakih rata.

Kod plaćanja na rate (obročno) obvezatna je uplata akontacije u iznosu od 500 kuna. Kod obročnog plaćanja priključak će se izvesti odmah nakon uplate akontacije.

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK - Načini plaćanja

10% popusta za plaćanje odjednom0

5% popusta za plaćanje na 12 jednakih rata

0% popusta za plaćanje na 24 jednake rate

Kod plaćanja na rate (obročno) obvezatna je uplata akontacije u iznosu od 300 kuna. Kod obročnog plaćanja priključak će se izvesti odmah nakon uplate akontacije.