vodovod-novska-usluge
Vodovoda Novska
Dobrodošli na stranice
novska_back
Javna vodoopskrba
i odvodnja.
previous arrow
next arrow

Naša djelatnost

Vodoopskrba obuhvaća transport i isporuku pitke vode krajnjem potrošaču, dok odvodnja otpadnih voda znači prihvat otpadnih voda korisnika usluge te transport i ispust u prirodni prijemnik.

U cilju zadovoljenja ovih javnih usluga, društvo se, trajnim održavanjem, brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Također, temeljem zakonskih odredbi, ovaj isporučitelj javnih vodnih usluga jedini ima pravo priključenja objekata na komunalne vodne građevine, kao i utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

AdobeStock_70038358
AdobeStock_242279533

Tko smo?

Trgovačko društvo koje se kao osnovnom djelatnošću bavi pružanjem vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda.